Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Sgiliau a rhinweddau gofalwyr

Dechreuwn drwy wylio Claire yn siarad am y sgiliau a'r rhinweddau y mae wedi'u datblygu fel gofalwr.

Download this video clip.Video player: cym_s3_claire_video.mp4
Claire
Drwy fod yn ofalwr, dwi wedi dod yn fwy amyneddgar. Dwi'n datrys problemau ac yn fwy hyblyg. Dwi wedi gorfod bod yn fwy amyneddgar a dysgu i ddarllen rhwng y llinellau, yn enwedig gyda fy mam. O ran fy mhartner, mae'n wahanol iawn. Roedd hi'n anodd yn feddyliol i mi ofalu am fy mam ond mae'n fwy anodd yn gorfforol i mi ofalu amdano ef. Felly, mae'r sgiliau dwi wedi'u defnyddio ar ei gyfer ef yn wahanol, hynny yw, mwy o drefn. Dwi'n mynd ag ef i'w apwyntiadau ac yn trefnu iddo gael ei drosglwyddo...mae'n rhaid i mi fod yn gefnogol ac yn galonogol am ei fod e'n digalonni. Mae'n ei chael hi'n anodd ymdopi ac mae ei gyhyrau...mae'n cael diwrnodau pan maent yn wannach ac mae'n cynhyrfu, ac felly dwi wedi gorfod dod yn fwy...dwi wedi dod yn fwy cadarnhaol a dwi'n ceisio dweud wrtho "wel, edrych beth sydd gennyt".
End transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Defnyddiodd Claire rai o'r geiriau a'r ymadroddion allweddol canlynol i ddisgrifio'r sgiliau a'r rhinweddau y mae wedi'u datblygu wrth ofalu:

  • deall, addasu, datrys problemau, darllen rhwng y llinellau, cefnogol, cadarnhaol

Beth yw eich barn chi am sylwadau Claire? A dybiwch fod gennych chi rai o'r sgiliau a'r rhinweddau hyn?

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored