Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Fy Nghofnod Myfyrio

Gallwch gwblhau'r gweithgareddau mewn ambell i ffordd:

  • Wrth i chi weithio drwy Beth amdana i? Cliciwch ar y taflenni a ddarparwyd gennym. Gellir eu llawrlwytho.
  • Neu
  • Defnyddiwch Fy Nghofnod Myfyrio [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , adnodd personol sy'n cofnodi eich hynt ar y cwrs wrth i chi gyflawni'r gweithgareddau a'r tasgau amrywiol. Gallwch ychwanegu nodiadau a sylwadau pellach ato ar unrhyw bryd. Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs, gobeithio y bydd y Cofnod hwn yn ffynhonnell gyfeirio bwysig ac yn sail i'ch camau nesaf mewn bywyd neu wrth astudio neu weithio.

Cynlluniwyd Fy Nghofnod Myfyrio i'w lawrlwytho a'i arbed i'ch cyfrifiadur neu gofbin. Efallai y byddai'n ddefnyddiol gwneud hynny nawr. Yna, gellir ei agor ac ychwanegu ato fel sydd angen - ond cofiwch ei arbed bob tro rydych yn ei ddefnyddio. Os yw'n well gennych, gallwch argraffu'r Cofnod a'i ddefnyddio i nodi eich meddyliau.

Sut bynnag rydych yn ei ddefnyddio, bydd yn ddefnyddiol gwneud nodiadau naill ai yn eich Cofnod neu mewn llyfr nodiadau wrth i chi weithio drwy'r cwrs.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored