Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Ewch â’ch addysgu ar-lein

1.2 Rhowch wybodaeth i’r dysgwyr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ailadrodd gwybodaeth am derfynau amser craidd yn aml. Os oes digwyddiadau dysgu cydamserol i’w cynnal (fel gweminarau a thiwtorialau grŵp), gwnewch yn siŵr fod y dysgwyr yn cael eu hatgoffa o’r digwyddiad sawl gwaith yn ystod yr wythnosau a’r diwrnodau yn arwain at bob digwyddiad. Os oes newid i weithgareddau a gynlluniwyd, er enghraifft os byddwch i ffwrdd ac ni allwch ymateb i negeseuon am ychydig ddiwrnodau, gwnewch yn siŵr fod y dysgwyr yn cael gwybod ymhell o flaen llaw, ac enwch unigolyn arall y gall y dysgwyr gysylltu ag ef os bydd arnynt angen cymorth ar frys.

Described image
Ffigur 1 Mae dysgu ar-lein yn symudol iawn
TTO_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored