Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Frances Doran (Goruchwyliwr Hyffforddiant Gweithrediadau yn Leonard Cheshire Disability) a John Rowe (Darlithydd ar gyfer Y Brifysgol Agored).

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd partïon a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded ShareALike-Anfasnachol-Priodoliad Creative Commons 4.0

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Ffigur 1

(a) © Frank Leung/iStockphoto.com

(b) © Taing Sohlman/iStockphoto.com

(c) © Chaofann/iStockphoto.com

(d) © trwy garedigrwydd Jack Campin

(e) © Verandah/iStockphoto.com

(f) © Spotmatic/iStockphoto.com

(g) © block37/iStockphoto.com

(h) © Vitaly-Art/iStockphoto.com

Ffigur 2

(a) © akindo/iStockphoto.com

(b) © Kaladrakas in Flickr

(c) © Tuned-In/iStockphoto.com

(d) © Rapid Eye/iStockphoto.com

(e) © Lisafx/iStockphoto.com

(f) © Lokobaho/iStockphoto.com

Ffigur 3: drwy garedigrwydd © Excellence Assured Ltd

Testun

Gweithgaredd 9: Testun: Y Rhwydwaith Cymorth i Athrawon a Robert Latham, 2016 http://www.bewellteachwell.org.uk/ relationships/ listening

Fideos

Gweithgaredd 3: Trawsgrifiad fideo: drwy garedigrwydd https://www.buzzfeed.com/

Gweithgaredd 6: Fideo a thrawsgrifiad: drwy garedigrwydd Jonathon Carley. Gyda diolch i staff a phreswylwyr Merlin Court Care Home ac Avery Healthcare am eu cymorth wrth wneud y fideo hwn.

Gweithgaredd 8: Fideo a thrawsgrifiad TED: Katie Owens ac Active Listening https://www.youtube.com/ watch?v=WER63AY8zB8 ar gael yn http://www.ted.com/ # o dan http://creativecommons.org/ licenses/ by-nc-nd/ 3.0/

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.