Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Pwyntiau allweddol o Adran 5

Yn yr adran hon rydych wedi dysgu:

  • pam y mae'n bwysig i chi ofalu am eich lles eich hun a lles y bobl rydych yn gofalu amdanynt
  • strategaethau ar gyfer ymdopi â straen a deall nad yw pob math o straen yn ddrwg i chi
  • bod cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd a sefydlu ffiniau yn bwysig ar gyfer eich lles corfforol ac emosiynol
  • mwy am ofal sy'n canolbwyntio ar y person a hunanreolaeth
  • ble y gallwch gael cymorth.

Mae'r adran 'Camau Nesaf' yn rhoi cyfle i chi fyfyrio ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu ar y cwrs hwn ac i ystyried beth yr hoffech ei wneud nesaf. Bydd hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am opsiynau sydd ar gael i chi ar gyfer dysgu pellach.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.