பங்கேற்பு வீடியோவில் வசதி செய்தல் மற்றும் நெறிமுறைகள்

1. பங்கேற்பு வீடியோவில் வசதியாளரின் பங்கு

ஒரு நல்ல வசதியாளராக இருப்பதற்கான முக்கிய பண்புகள்:

  • நீங்கள் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் என்பதை தெளிவாக விளக்கவும்.
  • எதிர்பார்ப்புகளை நிர்வகித்தல்: சாத்தியமான பலன்களை தெளிவாக விளக்கவும்.
  • பங்கேற்பாளர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்: அவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் பின்னணியைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
  • பங்கேற்பதை ஊக்குவித்தல்: யார் பேசுகிறார்கள் என்பதை அறிந்து, அமைதியான பங்கேற்பாளர்கள் பங்கேற்க உதவுங்கள்.
  • சுறுசுறுப்பாகக் கேட்பவராக இருங்கள்: உங்கள் மொழியில் யாராவது பேசாவிட்டாலும், எப்பொழுதும் கேட்டு கவனம் செலுத்துங்கள். இதற்காக நீங்கள் உள்ளூர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஒருவரை  தொடர்பு கொள்ளலாம்.
  • அவதானமாக இருங்கள்: குழு இயக்கவியல் பற்றி அவதானிப்போடு  இருங்கள்.
  • பங்கேற்பாளர்களை எப்போதும் ஊக்குவிக்கவும் ஆதரிக்கவும்.
  • நடுநிலையாக இருங்கள்: எல்லாப் பார்வைகளையும் நீங்கள் எளிதாக்குவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
  • உள்ளூர் விதிகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களின்படி நடந்து கொள்ளுங்கள்: பொருத்தமான வெளிப்பாடுகள் மற்றும் உடல் மொழி உட்பட உள்ளூர் பழக்கவழக்கங்களை மதிக்கவும்.
  • கருத்து மற்றும் கேள்விகள்: கருத்தைக் கேட்டு, பங்கேற்பாளரின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கவும்