பங்கேற்பு காட்சி நுட்பங்கள்

1. பங்கேற்பு வரைதல்

Illustration of three people working on a drawing
அது என்ன?
  • படங்கள் மூலம் பிரச்சினைகள் அல்லது நடைமுறைகளின் பிரதிநிதித்துவம் (எழுதப்பட்ட உரையுடன் அல்லது இல்லாமல்). இது பங்கேற்பாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
அதை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?

  • குறிப்பிட்ட கேள்விகளுக்கு, தனித்தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ பதிலளிக்க - ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்குவது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினை/ கரிசனையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த மக்களை அனுமதிக்கலாம்.
  • ஸ்டோரிபோர்ட்களை (இயக்கப்பட தொடர் சித்திரங்கள்) உருவாக்குதல் - ஒரு கதையின் வடிவத்தில் யோசனைகளை ஒன்றிணைத்தல்

திறந்த பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கிய இந்தக் காணொளி, ஒரு கேள்வி அல்லது சூழ்நிலையை ஆராய்வதற்காக ஒரு சிறந்த படத்தை எப்படி வரையலாம் என்பதற்கான உதாரணத்தை வழங்குகிறது.

நன்மைகள்
  • மலிவானது - பேனா, பென்சில் மற்றும் காகிதம் ஆகிய அடிப்படைப் பொருட்கள் மட்டுமே கிடைக்கும்போது பயன்படுத்த முடியும்.
  • கருத்துக்கள், கரிசனைகள், கருத்துகளின் தனிப்பட்ட வெளிப்பாட்டை அனுமதிக்கிறது.
  • குழு வரைதல், எடுத்துக்காட்டாக ஸ்டோரிபோர்டுகள் மூலம், விவாதத்தை வளர்க்கிறது.
வரையறைகள்

  • வரைபடங்கள் மூலம் கருத்துக்களைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்வது எப்போதுமே எளிதானது அல்ல. ஆரம்பத்தில் நீங்கள் மிகவும் தெளிவான மற்றும் எளிதான வழிகாட்டுதலை கொடுக்க வேண்டும்.
  • வரைபடங்களின் விளக்கம் மிகவும் திறந்ததாகவும் சுதந்திரமானதாகவும் மற்றும் திட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கான அதன் தொடர்பு உங்களுக்கும் பங்கேற்பாளரின் விளக்கத்திற்கும் வெளிப்படையானதாகவும் இருத்தல்.
  • பங்கேற்பாளர்கள் ஆச்சரியப்படக்கூடும் மற்றும் அத்தகைய செயற்பாட்டின் குறிக்கோள்கள் மற்றும் வெளியீடுகள் குறித்து உறுதியாக தெரியவில்லை.
  • எதிர்பார்த்த வெளியீடுகள் அதிகமாக இருந்தால் மக்கள் விரைவில் ஊக்கமடையலாம்.

இந்த புகைப்படம் ஒரு ஆற்றின் அருகே உள்ள சமூகம் மற்றும் மரம் வெட்டுதல், சுரங்கம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் ஆகியவற்றால் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்களைக் காட்டும் ஒரு சிறந்த படம்.

A photo of a rich picture showing a community near a river and the threats they face from logging, mining and climate change