உங்கள் வீடியோக்களை ஃப்ரேமிங் மற்றும் லைட்டிங்

2. உங்கள் வீடியோக்களை ஒளிரச் செய்தல்/ லைட்டிங் செய்தல்


ஒளியைப் பற்றி மேலும் அறிய அடுத்த வீடியோ டுடோரியலைப் பார்க்கவும் "வீடியோவிற்கான வெளிப்புற மற்றும் உட்புற லைட்டிங்”.

  இயற்கை ஒளி: சூரிய ஒளி போன்ற இயற்கையில் நாம் காணக்கூடிய எந்த ஒளியும்.

  செயற்கை ஒளி: மின் விளக்கு போன்ற மின் வழிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் எந்த ஒளியும் ஆகும்.

  நேரடி ஒளி: ஒளியின் மூலத்திற்கும் பொருளுக்கும் இடையில் தடைகள் இல்லாத போது.

  பரவலான ஒளி: ஒளியின் மூலத்திற்கும் பொருளுக்கும் இடையில் ஒளியை வடிகட்ட அல்லது பிரதிபலிக்கும் தடைகள் இருக்கும் போது.

  டிஃப்பியூசர் பேனல்: ஒளியை வடிகட்டும் ஒளிபுகா வெள்ளை பேனல்.

  மாறுபாடு: ஒரு படத்தில் இருளுக்கும் ஒளிக்கும் இடையே உள்ள விகிதமாகும்.