Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd
  • 5 munud

Cyfathrebu yn y sector iechyd a gofal

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 9 Mawrth 2021

Gall yr adnoddau ar-lein hyn eich helpu i ddeall cyfathrebu effeithiol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.


Mathau o gyfathrebu yn y sector iechyd a gofal

 

CCC Communication in the healthcare sector page images

 

Adnodd sy’n uwcholeuo mathau o gyfathrebu ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw hwn. Mae’r adnodd yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau lefel 3 yn y maes megis Egwyddorion a Chyd-Destunau neu Safon Uwch.

Agorwch yr adnodd hwn.

 


Cyfathrebu (Egwyddorion a Chyd-destunau Lefel 3)

 

CCC Communication in the healthcare sector page images

 

Adnodd i annog a chefnogi cyfathrebu effeithiol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw hwn. Mae’r adnodd yn addas ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio cysriau lefel 3 megis Egwyddorion a Chyd-destunau (Lefel 3).

Agorwch yr adnodd hwn.

 


UR Coleg footer logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?