Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd
  • 5 munud

Defnyddio ystadegau yn eich ymchwil

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 6 Ebrill 2021
Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Erbyn diwedd y sesiwn hon dylai fod cyfranogwyr yn gallu: 

  • Cynhyrchu delweddau data defnyddiol. 
  • Casglu data mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’r rheoliadau perthnasol a’r ddeddfwriaeth.  
  • Deall y gwahaniaeth rhwng cydberthyniad ac achosiad. 
  • Ysgrifennu cwestiynau arolwg teg er mwyn cael ymatebion manwl gywir.
  • Cymhwyso sgiliau meddwl yn feirniadol er mwyn gweld a ydy set o ganlyniadau ystadegol yn ddibynadwy.

 

Agor y canllaw mewn tab newydd.

 

Mae mwy o adnoddau ar gael ar wefan Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 


Logo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?