Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd
  • 5 munud

Sgiliau Academaidd – Geiriau allweddol mewn teitlau traethodau

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 4 Mai 2021
Pan fydd traethawd yn cael ei bennu i chi, mae'n bwysig eich bod edrych yn ofalus ar y teitl. Deall y termau allweddol yw'r allwedd i ysgrifennu'n effeithiol.


Dyma grynodeb o rai o'r geiriau allweddol cyffredin mewn teitlau traethodau.
Dadansoddi

Mae'n gofyn am ateb sy'n datgymalu syniad, cysyniad neu ddatganiad er mwyn ystyried yr holl ffactorau y mae'n eu cynnwys. Dylai atebion o'r fath fod yn fethodolegol iawn a chael eu trefnu'n rhesymegol.

Cymharu

Mae'n gofyn am ateb sy'n gosod eitemau ochr yn ochr â'i gilydd ac yn dangos yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol rhyngddynt. Disgwylir ateb cytbwys (teg, gwrthrychol).

Ystyried

Mae'n gofyn am ateb lle mae'r myfyriwr yn disgrifio ac yn rhoi ei farn ar y pwnc.

Cyferbynnu

Mae'n gofyn am ateb sy'n nodi'r gwahaniaeth rhwng y ddwy eitem yn unig.

Diffinio

Mae'n gofyn am ateb sy'n esbonio union ystyr cysyniad.

Disgrifio

Mae'n gofyn am ateb sy'n dweud sut beth yw rhywbeth, sut mae'n gweithio, ac ati.

Trafod

Mae'n gofyn am ateb sy'n esbonio eitem neu gysyniad ac yna'n rhoi manylion amdano gyda gwybodaeth ategol, enghreifftiau, pwyntiau o blaid ac yn erbyn, ac esboniadau o'r ffeithiau a gyflwynwyd. Mae'n bwysig rhoi dwy ochr y ddadl a dod i gasgliad.

Gwerthuso/Asesu

Mae'n gofyn am ateb sy'n penderfynu ac yn esbonio pa mor wych, gwerthfawr neu bwysig yw rhywbeth. Dylai'r farn gael ei chefnogi gan drafodaeth o'r dystiolaeth neu'r rhesymeg dan sylw.

Egluro

Mae'n gofyn am ateb sy'n cynnig esboniad eithaf manwl a chywir o syniad neu egwyddor, neu set o resymau dros sefyllfa neu agwedd.

Archwilio

Mae'n gofyn am ateb sy'n astudio'r pwnc yn drwyadl ac yn ei ystyried o amrywiaeth o safbwyntiau.

Dangos

Mae'n gofyn am ateb sy'n astudio'r pwnc yn drwyadl ac yn ei ystyried o amrywiaeth o safbwyntiau.

Datgan

Mae'n gofyn am ateb sy'n mynegi'r pwyntiau perthnasol yn gryno ac yn glir heb drafodaeth hirfaith na mân fanylion.

 


Logo Prifysgol Wrecsam

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Wrecsam ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?