Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

UCAS a’r broses Glirio - Cyngor i rieni a gwarcheidwaid

Diweddarwyd Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2023

Mae ymgyfarwyddo ag UCAS yn fan cychwyn gwych o ran cefnogi eich person ifanc yn ystod y broses o wneud ceisiadau. 

UCAS - Sut i wneud cais

Mae'r fideo hwn yn cynnig trosolwg cyflym o’r broses o wneud ceisiadau UCAS, ac yn cynnwys cyngor ymarferol o ran cefnogi pobl sy’n gwneud ceisiadau. Mae ymgeiswyr yn gallu creu cyfrif ac arbed eu ceisiadau wrth iddynt eu cwblhau - nid oes angen cwblhau’r holl beth ar unwaith. Mae saith rhan i’r cais:

  • Manylion personol
  • Opsiynau
  • Addysg
  • Cyflogaeth
  • Datganiad personol
  • Manylion terfynol
  • Talu ac anfon.Canllaw Clirio

Mae'r fideo hwn yn cynnig ffyrdd syml y gallwch helpu eich person ifanc i baratoi am y broses Glirio ac i wneud y mwyaf o’u dewisiadau. Mae paratoi codau cyrsiau UCAS, codau sefydliadau a manylion cyswllt yn ffyrdd da o drefnu eich hun, ac ymgyfarwyddo â therfynau amser ar gyfer gwneud cais.
Logo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?