Skip to content
Skip to main content

About this free course

Become an OU student

Download this course

Share this free course

Розуміння проблем психічного здоров'я
Розуміння проблем психічного здоров'я

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

4.1. Підхід соціального працівника

Рисунок 7 Овейн з інтерактивного завдання «Мережа підтримки [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] », яке пов'язане з цим курсом OpenLearn

Соціальні працівники зазвичай не відіграють ключової ролі в психіатричній діагностиці і здебільшого підключаються до роботи з отримувачем послуг уже після обстеження медичним фахівцем (найчастіше — психіатром). Однак деякі соціальні працівники призначаються як схвалені фахівці з питань психічного здоров'я (AMHP — роль, яку також можуть виконувати деякі психіаотричні медсестри, ерготерапевти та практичні психологи). Схвалений фахівець із питань психічного здоров'я бере участь в оцінюванні, якщо йдеться про можливе утримання під наглядом або примусове лікування в рамках законодавства про охорону психічного здоров'я. Як зазначають д-р Сара Метьюз та її колеги, соціальні працівники добре підходять для роботи схваленими фахівцями з психічного здоров'я, оскільки їхні професійні навички включають оцінювання впливу соціальних факторів, які набуваються завдяки освіті у сфері соціальної роботи, і саме на цьому будується навчання схвалених фахівців із психічного здоров'я (Matthews et al., 2014). Хоча більшість із них є соціальними працівниками, вони переважно виконують обов'язки схвалених фахівців з психічного здоров'я на умовах неповної зайнятості. Їх функцією є балансувати роботу медичного працівника, який залучений як «відповідальний клініцист». 

Соціальні працівники, які є схваленими фахівцями з психічного здоров'я (і ті, що ними не є), мають і низку інших професійних обов'язків. Наприклад, соціальний працівник працює з неблагополучними категоріями людей,, багато хто х яких має психічні проблеми, але не такої важкості, яка би вимагала інтенсивного догляду (наприклад, госпіталізації). Виконуючи цю роботу, вони оцінюють ситуацію і потреби свого клієнта або користувача послуг таким чином, щоб соціальні працівники з груп підтримки психічного здоров’я могли брати участь у складанні плану догляду на основі оцінювання потреб користувача послуг (наприклад, шляхом проведення Оцінювання потреб за методом Кембервелла — одного з видів оцінювання).

Вправа 9. Підхід соціального працівника

Timing: Час виконання — приблизно 1 година.

Подивіться вказані нижче веб-сайти, щоб більше дізнатися про підхід соціальних служб до питань охорони психічного здоров'я і краще зрозуміти контекст, у якому діє такий фахівець. Вивчаючи інформацію, робіть нотатки щодо основних особливостей послуг, які надає соціальний працівник особам із проблемами психічного здоров'я. Навіть якщо ви вже знаєте дещо про роль соціального працівника, вам буде корисно зробити такі нотатки і використати їх, щоби розповісти про це тим, хто не знає про діяльність соціальних працівників, пов'язану з підтримкою осіб із проблемами психічного здоров'я. 

To use this interactive functionality a free OU account is required. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Коментар

Як може бути зафіксовано у ваших нотатках, соціальні працівники мають можливість скласти цілісне уявлення про ситуацію своїх клієнтів або користувачів послуг. Їхній підхід схожий на підхід психологів у тому, що історія життя або наратив особи, яка відчуває проблеми з психічним здоров’ям, вважається цінним інструментом для розробки плану дій. Соціальні працівники також можуть допомогти людині впоратися з практичними аспектами життя, такими як житло і фінансові потреби.

Соціальні працівники, які мають кваліфікацію схваленого фахівця відіграють особливу роль при оцінюванні того, чи слід утримувати людину під наглядом або лікувати проти її волі, згідно з нормами законодавства про психічне здоров’я. Однак соціальні працівники (багато з яких не є схваленими фахівцями AMHP) також допомагають людям людей, які не проходять обов'язкове лікування. У наступній вправі ви матимете змогу почути від соціального працівника, як би вони працювали з людиною, яка має проблеми, подібні до проблем Менді.

Врава 10. Підхід соціального працівника

Timing: Час виконання — приблизно 40 хвилин.

Додатково до інформації, яку ви отримали з обговорення в рамках вправи 2, нижче ви дізнаєтесь більше про аналіз ситуації Менді, здійснений соціальним працівником.

Погляд соціального працівника: Сонджі Мітчел

Рисунок 8 Сонджі Мітчел

Читаючи коментарі Сонджі Мітчел, пам’ятайте, які записи ви зробили про проблему Менді у Вправі 1 (перегляньте свої нотатки, якщо це необхідно), і розглядайте це не як пасивну навчальну вправу, а як активний досвід, під час якого хтось інший у кімнаті висловлює свій погляд на ситуацію, щодо якої ви вже маєте певні думки. Читаючи про думки фахівчині, обмірковуйте та записуйте ідеї щодо таких питань:

  1. У чому підхід соціального працівника збігається з вашим підходом?
  2. Що з того, що вона каже, не спадало вам на думку?
  3. Які аспекти в її підході ви би поставили під сумнів?
To use this interactive functionality a free OU account is required. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

У наступному розділі ви знову звернетеся до психіатричної діагностики, яку можна вважати панівним методом оцінювання проблем психічного здоров’я. Ви також розглянете деякі альтернативи медичним діагнозам.