Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru)
Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeirnodau

Armstrong, D. (2003) Experiences of Special Education: Re-evaluating Policy and Practice Through Life Stories, Llundain: Routledge Falmer.
Aspis, S. (2004) ‘Why exams and tests do not help disabled and non-disabled children learn in the same school’, quoted in the OpenLearn course Inclusive education: knowing what we mean. Ar gael yn: https://www.open.edu/ openlearn/ education/ educational-technology-and-practice/ educational-practice/ inclusive-education-knowing-what-we-mean/ content-section-0 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 2 Hydref 2018).
Booth, T. (1996) ‘A perspective on inclusion from England’, Cambridge Journal of Education, 26(1): 87–99.
Daniels, H. (gol) (2000) Special Education Re-formed: Beyond Rhetoric?, Llundain: Falmer Press.
Darlington, C. (2003) ‘The challenges of effective inclusion’, Times Educational Supplement, 19 Medi.
Dyson, A. (2001) ‘Special needs as the way to equity: an alternative approach?’, Support for Learning, 16(3): 99–104.
Hernández Torrano, D., Somerton, M. a Helmer, J. (2020) ‘Mapping research on inclusive education since the Salamanca Statement: a bibliometric review over 25 years’, International Journal of Inclusive Education, cyf. 25, rhif 3, tt. 1–21.
Lessof, C., Ross, A., Brind-Kantar, R. (2019) Multiple Disadvantage and KS4 Attainment: evidence from LSYPE2. Llundain: Yr Adran Addysg.
Mittler, P. (2000) Working Towards Inclusive Education: Social Contexts, Llundain: David Fulton.
Prince, D., Rocha, A. a Nurius, P. (2018) ‘Multiple Disadvantage and Discrimination: Implications for adolescent health and education’, Social Work Research, cyf. 42, rhif 3, tt. 169–179.
Pijl, S.J., Meijer, C. and Hegarty, S. (eds) (1997) Inclusive Education: A Global Agenda, Llundain: Routledge.
Rieser, R. (2001) ‘The struggle for inclusion: the growth of a movement’, yn L. Barton (ed.) Disability, Politics and Struggle for Change, Llundain: David Fulton.
Rieser, R. a Mason, M. (1992) Disability Equality in the Classroom: A Human Rights Issue (rev. edn), Llundain: Disability Equality in Education.
Sen, A. (1995) Inequality Re-examined. Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen.
Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, Paris: UNESCO.
Y Brifysgol Agored (OU) (2003) ‘Thinking it through’, E243 Inclusive education: learning from each other, Llyfr 2, Milton Keynes: Y Brifysgol Agored.
Y Ganolfan Astudiaethau Addysg Gynhwysol (CSIE) (2002) ‘Ten reasons for inclusion’ (poster). Ar gael yn: http://www.csie.org.uk/ resources/ ten-reasons-02.pdf (cyrchwyd 2 Hydref 2018).
Y Ganolfan Astudiaethau Addysg Gynhwysol (CSIE) (2018) ‘What is inclusion?’. Available at: http://www.csie.org.uk/ inclusion/ what.shtml (cyrchwyd 2 Hydref 2018).
Y Ganolfan Gynghorol dros Addysg (ACE) (2004) ‘Laws to protect children with SEN “in conflict”’, Bwletin rhif 121, Hydref, t. 4.
Yr Adran Addysg a Sgiliau (DfES) (2001b) Inclusive Schooling: Children with Special Educational Needs, Llundain: AdAS.