Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeirnodau

Estyn (2016) Arweinyddiaeth a Gwella Ysgolion Cynradd, Medi, Caerdydd: Estyn. Ar gael yn: https://www.estyn.llyw.cymru/ sites/ www.estyn.gov.wales/ files/ documents/ Leadership%20and%20primary%20school%20improvement%20cy%20%20-%20new%20links.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]  (cyrchwyd 18 Medi 2019).

Guskey, T. (2002) ‘Does it make a difference?’, Educational Leadership, cyf. 59, rhif 6, tt. 45–7. Ar gael yn: https://www.open.ac.uk/ libraryservices/ resource/ article:100927&f=27809&f=27809 (cyrchwyd 18 Medi 2019).

Stoll, L. a Temperley, J. (2009) ‘Creative leadership: a challenge of our times’, School Leadership & Management, cyf. 29, rhif 1, tt. 65–78. Ar gael yn: https://core.ac.uk/ reader/ 111046579 (cyrchwyd 18 Medi 2019).