Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Newid y dechnoleg neu’r addysgeg?

Described image
Ffigur 2 Sut mae defnyddio technoleg yn ffurfio eich addysgu?

Faint o wahaniaeth mae unrhyw dechnoleg yn ei wneud i’r ffordd y mae pobl yn addysgu neu’n dysgu? Yn aml, bydd tensiwn rhwng arwyddocâd technoleg ac addysgeg mewn addysgu ar-lein. Mae rhai’n canolbwyntio ar addysgeg, gan weld technoleg fel cyfrwng yn unig. Mae’n well gan eraill ddefnyddio’r posibiliadau y mae technoleg yn eu cynnig i ni ac aros i’r ddamcaniaeth ddal i fyny. Yn ôl pob tebyg, mae’n fwy defnyddiol meddwl bod y ddau’n rhan o ddeialog ailadroddol. Mae technoleg yn agor posibiliadau newydd ac yn cael ei defnyddio mewn ffyrdd nad oedd ei dylunwyr erioed wedi bwriadu sydd, yn ei dro, yn sbarduno datblygiad damcaniaethol, sy’n bwydo’n ôl i ddatblygu technoleg, ac yn y blaen.

Mae’r safbwynt hwn ynglŷn â thechnoleg, ac yn enwedig sut mae’n berthnasol i addysg, yn derbyn sylw gan Weller (2011) ym Mhennod 1 The Digital Scholar [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Mae’r tensiwn hwn rhwng rôl technoleg ac addysgeg yn arbennig o amlwg mewn addysg ar-lein. Ni fyddai llawer o’r pynciau rydym wedi edrych arnynt yn y cwrs hwn wedi bod yn bosibl heb dechnoleg y rhyngrwyd. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni hefyd ystyried rolau dysgwyr ac addysgwyr, a’r hyn maen nhw’n ei gyfrannu at bob cyd-destun addysg ar-lein.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored