Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Bennett, S., Maton, K. a Kervin, L. (2008) ‘The “digital natives” debate: A critical review of the evidence’, British Journal of Educational Technology, cyfrol 39, rhif 5, tud.(au) 775–86.
Clayton, N. (2002) ‘SCOT’, Technology and Culture, cyfrol 43, rhif 2, tud.(au) 351–60.
Graham, J. (2006) ‘Flickr of idea on a gaming project led to photo website’, USA Today, 27 Chwefror [Ar-lein]. Ar gael yn www.usatodayeducation.com/k12/wp-content/uploads/2012/09/FlickrofIdea.pdf (Cyrchwyd 26 Mehefin 2018).
Kling, R., McKim, G. a King, A. (2003) ‘A bit more to IT: Scholarly communication forums as socio-technical interaction networks’, Journal of the American Society for Information Science and Technology, cyfrol 54, rhif 1, tud.(au) 46–67.
Mooney, H., Johnson, S., Hawes, W. a Hoffman, D. (2012) Moving Your Course Toward the Online Environment [Ar-lein]. Ar gael yn https://blog.cengage.com/top_blog/moving-your-course-toward-the-online-environment/ (Cyrchwyd 26 Mehefin 2018).
Mor, Y. a Craft, B. (2012) ‘Learning design: reflections upon the current landscape’, Research in Learning Technology, cyfrol 20 [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/19196 (Cyrchwyd 22 Tachwedd 2017).
Pinch, T.J. a Bijker, W.E. (1984) ‘The social construction of facts and artefacts’, Social Studies of Science, cyfrol 14, rhif 3, tud.(au) 399–441.
Prensky, M. (2001) ‘Digital Natives, Digital Immigrants Part 1’, On the Horizon, cyfrol 9, rhif 5, tud.(au) 1–6.
Scanlon, E., Sharples, M., Fenton-O’Creevy, M., Fleck, J., Cooban, C., Ferguson, R., Cross, S. a Waterhouse, P. (2013) Beyond Prototypes: Enabling innovation in technology-enhanced learning [Ar-lein]. Ar gael yn www.beyondprototypes.com/ (Cyrchwyd 21 Rhagfyr 2017).
Sharrar, L. a Bigatel, P. (2014) Moving a Face-to-Face Course Online without Losing Student Engagement [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/moving-face-face-course-online-without-losing-engagement/ (Cyrchwyd 26 Mehefin 2018).
Weller, M. (2011) The Digital Scholar: How Technology Is Transforming Scholarly Practice, Llundain, Bloomsbury Academic [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.bloomsburycollections.com/book/the-digital-scholar-how-technology-is-transforming-scholarly-practice/ (Cyrchwyd 22 Tachwedd 2017).
White, D. a Le Cornu, A. (2011) ‘Visitors and Residents: A new typology for online engagement’, First Monday, cyfrol 16, rhif 9 [Ar-lein]. Ar gael yn http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3171/3049 (Cyrchwyd 22 Tachwedd 2017).