Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaeth

Ysgrifennwyd y cwrs rhad ac am ddim hwn gan Tim Coughlan, Simon Ball a Leigh-Anne Perryman.

Ac eithrio deunyddiau trydydd parti ac fel y nodir fel arall (gweler y telerau ac amodau) [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , mae’r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae’r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol ac yn cael ei ddefnyddio o dan drwydded (nid yw’n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rhoddir cydnabyddiaeth ddiolchgar i’r ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunyddiau yn y cwrs rhad ac am ddim hwn:

Delwedd cwrs: Menara Grafis; Shutterstock.com

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os methwyd unrhyw rai trwy amryfusedd, bydd y cyhoeddwyr yn falch o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli’ch cyfle: :

1. Ymunwch â dros 200,000 o fyfyrwyr,sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd http://www.open.ac.uk/  choose/  ou/  open-content

2. Wedi mwynhau hwn? Dysgwch fwy am y pwnc hwn neu porwch drwy ein holl ddeunyddiau cwrs rhad ac am ddim ar OpenLearn – http://www.open.edu/  openlearn/

3. O’r tu allan i’r Deyrnas Unedig?Mae gennym fyfyrwyr mewn mwy na chant o wledydd yn astudio cymwysterau ar-lein  http://www.openuniversity.edu/– gan gynnwys MBA yn ein Hysgol Fusnes ag achrediad triphlyg.

Peidiwch â cholli’ch cyfle

Os yw’r testun hwn wedi’ch ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai yr hoffech ymuno â’r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu rhad ac am ddim trwy ymweld â’r Brifysgol Agored  www.open.edu/  openlearn/  free-courses.