Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.3 Rhyngweithio â myfyrwyr

Un o’r gwahaniaethau amlycaf rhwng addysgu cydamserol ac anghydamserol yw natur y rhyngweithio rhwng yr athro/athrawes a’r myfyrwyr. Mae rhyngweithiadau o’r fath yn cynnwys rhoi adborth, ateb cwestiynau, neu arwain myfyrwyr trwy weithgaredd penodol.

O ran adborth, mewn amgylchedd addysgu cydamserol, gall yr athro/athrawes roi adborth yn syth pryd bynnag y bydd ei angen. Fodd bynnag, er bod yr amgylchedd wyneb yn wyneb yn caniatáu ar gyfer ciwiau gweledol wrth roi adborth, nid yw’r rhain bob amser yn bosibl, neu efallai y byddant ar ffurf wahanol iawn, yn yr amgylchedd ar-lein. Wrth addysgu ar-lein, mae’n bwysig cymryd camau rhagweithiol i greu cyfleoedd ar gyfer adborth gan yr athro/athrawes i’r dysgwr a chan y dysgwr i’r athro/athrawes, i wneud iawn am golli ciwiau wyneb yn wyneb.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 3 Gellir rhoi a chael adborth gan ddysgwyr yn gydamserol ac yn anghydamserol.

Rhoddir adborth yn yr amgylchedd anghydamserol beth amser ar ôl i ddysgwr ofyn cwestiwn. Felly, os oes angen ailadrodd y sgwrs sawl gwaith i helpu’r dysgwr gyda’i broblem, fe all gymryd cryn amser i roi’r adborth. Dyma un o’r rhesymau pam y defnyddir adborth gan gymheiriaid yn aml mewn lleoliad anghydamserol, oherwydd ei fod yn caniatáu i ddysgwyr gynorthwyo ei gilydd heb orfod aros am y cyfraniad nesaf gan yr athro/athrawes (Gikandi a Morrow, 2016).