Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Fiester, H. and Green, T. (2016) ‘Student use of Backchannels’, TechTrends, cyfrol 60, rhif 4, tud.(au) 404–408.
Gikandi, J.W. and Morrow, D. (2016) ‘Designing and implementing peer formative feedback within online learning environments’, Technology, Pedagogy and Education, cyfrol 25, rhif 2, tud.(au) 153–70.
Murphy, E., Rodriguez-Manzanares, M.A. and Barbour, M. (2011) ‘Asynchronous and synchronous online teaching: Perspectives of Canadian high school distance education teachers’, British Journal of Educational Technology, cyfrol 42, rhif 4, tud.(au) 583–91.
Price, L., Richardson, J.T.E. and Jelfs, A. (2007) ‘Face-to-face versus online tutoring support in distance education’, Studies in Higher Education, cyfrol 32, tud.(au) 1–20.
Richardson, J.T.E. (2009) ‘Face-to-face versus online tutoring support in humanities courses in distance education’, Arts and Humanities in Higher Education, cyfrol. 8, rhif 1, tud.(au) 69–85.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored