Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.2 Rhowch wybodaeth i’r dysgwyr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ailadrodd gwybodaeth am derfynau amser craidd yn aml. Os oes digwyddiadau dysgu cydamserol i’w cynnal (fel gweminarau a thiwtorialau grŵp), gwnewch yn siŵr fod y dysgwyr yn cael eu hatgoffa o’r digwyddiad sawl gwaith yn ystod yr wythnosau a’r diwrnodau yn arwain at bob digwyddiad. Os oes newid i weithgareddau a gynlluniwyd, er enghraifft os byddwch i ffwrdd ac ni allwch ymateb i negeseuon am ychydig ddiwrnodau, gwnewch yn siŵr fod y dysgwyr yn cael gwybod ymhell o flaen llaw, ac enwch unigolyn arall y gall y dysgwyr gysylltu ag ef os bydd arnynt angen cymorth ar frys.

Described image
Ffigur 1 Mae dysgu ar-lein yn symudol iawn