Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.2 Rhowch wybodaeth i’r dysgwyr

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ailadrodd gwybodaeth am derfynau amser craidd yn aml. Os oes digwyddiadau dysgu cydamserol i’w cynnal (fel gweminarau a thiwtorialau grŵp), gwnewch yn siŵr fod y dysgwyr yn cael eu hatgoffa o’r digwyddiad sawl gwaith yn ystod yr wythnosau a’r diwrnodau yn arwain at bob digwyddiad. Os oes newid i weithgareddau a gynlluniwyd, er enghraifft os byddwch i ffwrdd ac ni allwch ymateb i negeseuon am ychydig ddiwrnodau, gwnewch yn siŵr fod y dysgwyr yn cael gwybod ymhell o flaen llaw, ac enwch unigolyn arall y gall y dysgwyr gysylltu ag ef os bydd arnynt angen cymorth ar frys.

Described image
Ffigur 1 Mae dysgu ar-lein yn symudol iawn

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored