Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Sut gall damcaniaethau addysgol fynd helpu i ewch â’ch addysgu ar-lein?

Described image
Ffigur 2 Mae 4 damcaniaeth yn ein helpu i ddeall y dull gorau o ran addysgu ar-lein

Mae llawer o ddamcaniaethau’n gysylltiedig ag addysg, ac nid rôl y cwrs hwn yw eu trafod nhw i gyd. Fodd bynnag, wrth gyfeirio at addysg ar-lein a’i manteision i ddysgwyr, trafodir pedair damcaniaeth yn aml sy’n gallu ein helpu i ddeall sut i fynd ati i addysgu ar-lein. Y rhain yw ymddygiadaeth, gwybyddoliaeth, lluniadaeth a chysylltiadaeth. Mae’r egwyddorion addysgu ar-lein effeithiol a amlinellir yn Adran 1 yn cael eu llywio gan y damcaniaethau hyn.

Ni fyddwn yn treiddio’n ddwfn i’r pedair damcaniaeth, ond fe all fod yn ddefnyddiol ystyried y syniadau cyffredinol sy’n sail iddynt wrth feddwl am symud i’r amgylchedd addysgu ar-lein.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored