Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.1 Ymddygiadaeth

Skinner (1968) a Thorndike (1928) oedd dau o brif hyrwyddwyr ymddygiadaeth. Archwiliodd eu gwaith sut mae ymddygiad yn gysylltiedig â phrofiad a gwobr. Felly, yn y cyd-destun addysgu ar-lein, dylai athrawon gofio y dylent ‘wobrwyo’ eu dysgwyr am ymddygiad cadarnhaol. Nid oes rhaid i hyn gael ei gyfyngu i rannau asesedig y cwrs; gellid hefyd roi anogaeth ac adborth cadarnhaol am gymryd rhan mewn gweithgareddau trafod neu gyrraedd cerrig milltir penodol mewn pryd, er enghraifft.