Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Yr wythnos hon, rydych wedi edrych ar y damcaniaethau a’r egwyddorion craidd sy’n sail i addysgu ar-lein o ansawdd da. Rydych hefyd wedi dechrau edrych ar y technolegau digidol sy’n gysylltiedig ag addysgu ar-lein a defnyddio gwrthrychau dysgu – dychwelir at y ddau beth hyn yn ddyfnach o lawer yn ddiweddarach yn y cwrs. Yn wir, mae deunydd yr wythnos nesaf yn ymwneud â’r technolegau y gallwch eu defnyddio i gyflwyno’ch addysgu ar-lein.

Yn olaf, ar gyfer yr wythnos hon, gadewch i ni weld sut mae Rita yn dod yn ei blaen. Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hon yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hwn yn Gymraeg.

Nawr gallwch symud ymlaen i Wythnos 3.