Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.5 Adnoddau rhyngweithiol bach sy’n cael effaith fawr

Mae adnoddau sy’n eich galluogi i ychwanegu eitemau rhyngweithiol at dudalennau gwe, fel cymylau geiriau, cwisiau, ac ymarferion llusgo a gollwng, oll ar gael yn rhad ac am ddim ar y rhyngrwyd. Os oes gennych syniad ar gyfer techneg addysgu ar-lein yr hoffech roi cynnig arni gyda’ch dysgwyr, y tebyg yw bod adnodd ar gael yn rhywle i’ch helpu i’w gyflawni.

Awgrym da

Gallai rhai o’r adnoddau hyn ddefnyddio ategion porwr sy’n ychwanegu’r gallu i ddefnyddio technolegau, fel Flash neu Java, i gynhyrchu cynnwys i chi. Os felly, efallai bydd angen i chi sicrhau bod gennych chi a’ch myfyrwyr fersiynau cyfredol o Flash a Java wedi’u gosod er mwyn i’r gwefannau hyn weithio’n iawn. Mae arweiniad ar hyn ar gael gan Adobe Flash Player a Java. Mae’n werth gwirio p’un a yw’r elfennau rhyngweithiol yn gweithio’n dda ar wahanol fathau o borwyr neu blatfformau. Er enghraifft, a ydynt yn gweithio ar dabled neu ddyfais symudol?

Described image
Ffigur 3 Llun o sgrin platfform gwe-gynadledda

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored