Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.6 Adnoddau datblygu e-ddysgu

Dylai’r rhan fwyaf o athrawon sy’n hyddysg wrth ddefnyddio cyfrifiaduron allu creu cynnwys addysgu diddorol gan ddefnyddio’r adnoddau a amlinellir yn yr adran hon. Fodd bynnag, mae rhai adnoddau mwy cymhleth ar gael sy’n gallu'ch helpu i gynhyrchu deunyddiau addysgu ar-lein cynhwysfawr, amlgyfrwng a rhyngweithiol. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymdrwytho mewn adnoddau a thechnegau newydd i greu cynnwys, fe allech roi cynnig ar un o’r adnoddau awduro canlynol. Bydd chwilio’r we am ‘adnoddau awduro e-ddysgu’ yn cynnig ystod o dechnolegau cyfredol y gallech roi cynnig arnynt. Ar yr adeg ysgrifennu, roedd adnoddau poblogaidd yn cynnwys Adobe Captivate, Articulate Storyline, Xerte Online Toolkits, Canvas, OpenLearn Create, a mwy – mae adnoddau newydd yn ymddangos bob blwyddyn.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored