Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.7 Platfformau Gwegynadledda

Er nad yw athrawon unigol yn prynu’r rhain fel arfer, mae’r rhan fwyaf o sefydliadau wedi buddsoddi mewn o leiaf un platfform dysgu sy’n cynnwys swyddogaeth wegynadledda. Efallai y byddwch wedi clywed am Adobe Connect a Blackboard Collaborate, er enghraifft, ond mae llawer o gynhyrchion tebyg ar gael, gan gynnwys adnoddau a ddyluniwyd ar gyfer defnydd unigol fel Skype, Zoom neu Google Hangouts. Mae’r platfformau hyn yn rhoi cyfleoedd i’r athro/athrawes ar-lein gael senarios addysgu tebyg i ystafell ddosbarth ar-lein, yn ogystal â chynnig cyfleoedd ar gyfer rhannu sgrin, gwaith grŵp, adolygu gan gymheiriaid a mwy. Mae platfformau o’r fath yn tueddu i fod yn fwyaf effeithiol wrth ddysgu’n gydamserol, er y gellir eu cyfuno’n rhwydd ag adnoddau fel fforymau trafod hefyd i ehangu’r effaith i amgylcheddau anghydamserol (Çakiroglu et al., 2016, Guo a Möllering, 2016, Kear et al., 2012). Gellir defnyddio’r adnoddau hyn i ail-greu amgylchedd seminar trwy gyfuno adnoddau trafod cydamserol â chyflwyniad neu fideo canolog gyda throslais.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored