Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.8 Ffrydiau RSS a chydgasglwyr

Mae RSS yn fath o ffrwd we sy’n caniatáu i ddefnyddwyr weld diweddariadau i gynnwys ar-lein, fel newyddion neu drafodaethau blog. Yn aml, defnyddir hyn i dderbyn diweddariadau o wefannau newyddion o ddiddordeb, ond fe all hefyd fod yn ddefnyddiol wrth addysgu ar-lein. Er enghraifft, gellir defnyddio ffrydiau RSS i danysgrifio i edafedd trafod, fel bod y dysgwr yn cael neges e-bost bob tro y bydd rhywun yn ymateb i edefyn penodol. A chithau’n athro/athrawes, fe allech ddefnyddio’r dechnoleg hon hefyd i ‘wthio’ negeseuon, ac anfon negeseuon atgoffa a phynciau trafod at ddysgwyr er mwyn iddynt eu derbyn mewn modd sy’n gweddu iddynt. Cydgasglwyr RSS yw’r enw ar adnoddau sy’n casglu’r ffrydiau RSS rydych wedi cofrestru i’w derbyn at ei gilydd mewn un man.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored