Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.2 Technolegau cymdeithasol i wella presenoldeb

Gellir defnyddio rhai adnoddau cyfryngau cymdeithasol wrth addysgu ar-lein i helpu’r dysgwyr i ddatblygu ymdeimlad o le yn y ‘byd ehangach’ a dechrau gwella eu proffil ar-lein (Veletsianos, 2016). Gellir defnyddio blogiau i helpu’r dysgwyr i ddod yn gyfarwydd â myfyrio’n feirniadol ar bwnc penodol a mynegi eu hunain mewn amgylchedd ‘cyhoeddus’, ac i alluogi’r athro/athrawes i roi testun esboniadol wrth ochr deunyddiau’r dosbarth er mwyn rhoi mwy o gyd-destun i’r rhai sy’n absennol wrth iddynt ddal i fyny. Gellir defnyddio Twitter i ddangos pŵer cyfunol, i rannu adnoddau a ganfuwyd, i geisio adborth, ac i gysylltu ag ‘arbenigwyr’ mewn maes pwnc penodol. Byddwn yn archwilio defnyddiau cyfryngau cymdeithasol yn fanylach yn ystod Wythnos 4 y cwrs hwn.

Gweithgaredd 4 Meddwl am rôl cyfryngau cymdeithasol wrth addysgu ar-lein

Timing: Caniatewch oddeutu 15 munud

Edrychwch ar y ffeithlun hwn sy’n awgrymu ystod eang o ffyrdd y gellir defnyddio cyfryngau cymdeithasol ym myd addysg: (Dylech allu clicio ar y ddelwedd i chwyddo i mewn yn agosach.)

Gan ddefnyddio’r adran ‘Sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn dosbarth’, ysgrifennwch ddau neu dri syniad yr hoffech roi cynnig arnynt ryw ddydd.

Ffigur 7 Canllaw Athro i’r Cyfryngau Cymdeithasol

Gadael sylw

Gall adnoddau cyfryngau cymdeithasol fod yn ddefnyddiol wrth addysgu, er y gallai fod angen eu rhoi ar waith yn ofalus. Lluniwyd y gweithgaredd hwn i’ch helpu i ddechrau meddwl am sut gallai cyfryngau cymdeithasol chwarae rôl yn eich addysgu ar-lein, a pha ffactorau y bydd angen i chi eu hystyried wrth eu rhoi ar waith.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored