Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.2 Technolegau cymdeithasol i wella presenoldeb

Gellir defnyddio rhai adnoddau cyfryngau cymdeithasol wrth addysgu ar-lein i helpu’r dysgwyr i ddatblygu ymdeimlad o le yn y ‘byd ehangach’ a dechrau gwella eu proffil ar-lein (Veletsianos, 2016). Gellir defnyddio blogiau i helpu’r dysgwyr i ddod yn gyfarwydd â myfyrio’n feirniadol ar bwnc penodol a mynegi eu hunain mewn amgylchedd ‘cyhoeddus’, ac i alluogi’r athro/athrawes i roi testun esboniadol wrth ochr deunyddiau’r dosbarth er mwyn rhoi mwy o gyd-destun i’r rhai sy’n absennol wrth iddynt ddal i fyny. Gellir defnyddio Twitter i ddangos pŵer cyfunol, i rannu adnoddau a ganfuwyd, i geisio adborth, ac i gysylltu ag ‘arbenigwyr’ mewn maes pwnc penodol. Byddwn yn archwilio defnyddiau cyfryngau cymdeithasol yn fanylach yn ystod Wythnos 4 y cwrs hwn.

Gweithgaredd 4 Meddwl am rôl cyfryngau cymdeithasol wrth addysgu ar-lein

Timing: Caniatewch oddeutu 15 munud

Edrychwch ar y ffeithlun hwn sy’n awgrymu ystod eang o ffyrdd y gellir defnyddio cyfryngau cymdeithasol ym myd addysg: (Dylech allu clicio ar y ddelwedd i chwyddo i mewn yn agosach.)

Gan ddefnyddio’r adran ‘Sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn dosbarth’, ysgrifennwch ddau neu dri syniad yr hoffech roi cynnig arnynt ryw ddydd.

Ffigur 7 Canllaw Athro i’r Cyfryngau Cymdeithasol

Gadael sylw

Gall adnoddau cyfryngau cymdeithasol fod yn ddefnyddiol wrth addysgu, er y gallai fod angen eu rhoi ar waith yn ofalus. Lluniwyd y gweithgaredd hwn i’ch helpu i ddechrau meddwl am sut gallai cyfryngau cymdeithasol chwarae rôl yn eich addysgu ar-lein, a pha ffactorau y bydd angen i chi eu hystyried wrth eu rhoi ar waith.