Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Yr wythnos hon, rydych wedi dysgu am lawer o wahanol adnoddau a thechnolegau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, y gellir eu defnyddio wrth addysgu ar-lein. Rydych wedi dysgu sut i ddewis yr adnodd iawn ar gyfer pob tasg, gan ddechrau gyda’r deilliannau dysgu rydych eisiau i’r dysgwyr eu cyflawni.

Yr wythnos nesaf, byddwn yn edrych ar agwedd arall ar rôl cyfryngau cymdeithasol wrth addysgu ar-lein – rôl hwyluso wrth greu a datblygu eich rhwydweithiau eich hun.

Tra byddwch chi’n ystyried yr holl offer a thechnolegau rydych chi wedi dod yn ymwybodol ohonynt yr wythnos hon, gadewch i ni weld sut mae Rita wedi bod yn ymdopi â’r holl wybodaeth ddefnyddiol hon. Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hwn yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hwn yn Gymraeg.

Nawr gallwch symud ymlaen i Wythnos 4.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored