Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Acknowledgements

Ysgrifennwyd y cwrs rhad ac am ddim hwn gan Tim Coughlan, Simon Ball a Leigh-Anne Perryman.

Ac eithrio deunyddiau trydydd parti ac fel y nodir fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae’r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae’r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol ac yn cael ei ddefnyddio o dan drwydded (nid yw’n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rhoddir cydnabyddiaeth ddiolchgar i’r ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunyddiau yn y cwrs rhad ac am ddim hwn:

Delwedd cwrs: Menara Grafis; Shutterstock.com

Ffigur 1: venimo; Shutterstock.com

Ffigur 2: Jami (Wiki Ed), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Ffigur 3: Tumisu/404 images, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Ffigur 4: geralt, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Ffigur 5: rvlsoft; Shutterstock.com

Ffigur 6: solomon7; Shutterstock.com

Ffigur 7: taken from: http://www.edudemic.com/a-teachers-guide-to-social-media; diagram provided by Online Colleges

Ffigur 8: Aha-Soft; Shutterstock.com

Fideo: Gweithgaredd 2: Flipped Teacher Training / Youtube.com

Gweithgaredd 1: Fideo: Aligning Text; © JISC; https://www.youtube.com/watch?v=5a_VZVOEQDc

Gweithgaredd 2: Fideo: Flipped Teacher Training; https://www.youtube.com/watch?v=GuA8fPCHu9c

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os methwyd unrhyw rai trwy amryfusedd, bydd y cyhoeddwyr yn falch o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli’ch cyfle

Os yw’r testun hwn wedi’ch ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai yr hoffech ymuno â’r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu rhad ac am ddim trwy ymweld â’r Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.