Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Arbour, M., Kaspar, R.W. and Teall, A.M. (2015) ‘Strategies to Promote Cultural Competence in Distance Education’, Journal of Transcultural Nursing, cyfrol 26, rhif 4, tud.(au) 436–40.
Çakiroglu, Ü., Kokoç, M., Kol, E. and Turan, E. (2016) ‘Exploring Teaching Programming Online through Web Conferencing System: The Lens of Activity Theory’, Educational Technology & Society, cyfrol 19, rhif 4, tud.(au) 126–39.
Coughlan, T. and Perryman, L-A. (2015) ‘Are student-led Facebook groups open educational practices?’, OER15 Conference Presentation [Ar-lein]. Ar gael yn https://oro.open.ac.uk/42541/4/OER15.pdf (Cyrchwyd 17 Mai 2018).
Ernest, P., Catasus, M.G., Hampel, R., Heiser, S., Hopkins, J., Murphy, L. and Stickler, U. (2013) ‘Online teacher development: collaborating in a virtual learning environment’, Computer Assisted Language Learning, cyfrol 26, rhif 4, tud.(au) 311–33.
Fidaldo, P. and Thormann, J. (2017) ‘Reaching Students in Online Courses Using Alternative Formats’, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, cyfrol 18, rhif 2 [Ar-lein]. Ar gael yn www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2601 (Cyrchwyd 26 Medi 2018).
Guo, S. and Möllering, M. (2016) ‘The implementation of task-based teaching in an online Chinese class through web conferencing’, System, cyfrol 62, tud.(au) 26–38.
Haylett, C. (2016) ‘Use of Social Media for Teaching Online Courses and Enhancing Business Communication Skills at the University Level: Can This Really Be Done?’, International Journal of Online Pedagogy and Course Design, cyfrol 6, rhif 4, tud.(au) 75–81.
JISC (2016) Technology and tools for online learning [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.jisc.ac.uk/full-guide/technology-and-tools-for-online-learning (Cyrchwyd 9 Tachwedd 2017).
Jones, M.H. and Gallen, A-M. (2016) ‘Peer observation, feedback and reflection for development of practice in synchronous online teaching’, Innovations in Education and Teaching International, cyfrol 53, rhif 6, tud.(au) 616–26.
Kear, K., Chetwynd, F., Williams, J. and Donelan, H. (2012) ‘Web conferencing for synchronous online tutorials: Perspectives of tutors using a new medium’ Computers & Education, cyfrol 58, rhif 3, tud.(au) 953–63.
Peterson, E. (2007) ‘Incorporating Screencasts In Online Teaching’, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, cyfrol 8, rhif 3 [Ar-lein]. Ar gael yn www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/495/935 (Cyrchwyd 28 Medi 2018).
University of New South Wales Sydney (2017) Selecting Technologies [Ar-lein]. Ar gael yn https://teaching.unsw.edu.au/selecting-technologies (Cyrchwyd 8 Tachwedd 2017).
Veletsianos, G. (2016) Social Media in Academia, Routledge, New York.
Watson, K. (2011) ‘Learning to teach online: considerations for choosing technology for teaching’ [Ar-lein]. Ar gael yn Cyrchwyd http://www.academia.edu/610394/Considerations_for_choosing_technology_for_teaching (Cyrchwyd 08 Tachwedd 2017).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored