Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.2 Datblygu partneriaethau a chymunedau

Pan fyddwch wedi sefydlu presenoldeb mewn rhwydwaith penodol, fe allech ddechrau gweld bod eich perthynas ag unigolion penodol yn werthfawr iawn. Fe allech ddechrau gofyn i unigolion penodol am gyngor, neu weld eich bod yn gwneud sylwadau’n fwy rhydd ar eu deunyddiau. Gellir sianelu’r datblygiadau hyn i ffurfio cymuned ymarfer (archwilir hyn ymhellach yn Adran 2 yr wythnos hon).