Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.4 Datblygiad proffesiynol

Er bod rhwydweithio cymdeithasol yn gallu cael ei wneud yn anffurfiol a’r tu allan i’r amgylchedd gweithio arferol, gall ei werth i’ch datblygiad proffesiynol fod yn sylweddol (Davis, 2011). Trwy rannu gyda chymheiriaid ac arbenigwyr mewn rhwydweithiau, gallwch ddatblygu’ch sgiliau addysgu ar-lein yn gyflymach nag y byddech ar eich pen eich hun, a datrys problemau y gallech ddod ar eu traws trwy ofyn am gymorth gan eich rhwydwaith. Yn ogystal, y tu hwnt i bwnc addysgu ar-lein, mae datblygu rhwydweithio effeithiol fel sgìl yn ased arall i’ch datblygiad proffesiynol. Erbyn hyn, mae llawer o sefydliadau addysgol yn cefnogi eu staff yn weithredol i ddatblygu rhwydweithiau cymdeithasol ac yn cydnabod gwerth hyn.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored