Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4 Cwis yr wythnos hon

Nawr, mae’n bryd cwblhau cwis bathodyn Sesiwn 4. Mae’n debyg i gwisiau blaenorol, ond y tro hwn, yn lle ateb 5 cwestiwn, bydd 15.

Cofiwch, mae’r cwis hwn yn cyfrif tuag at eich bathodyn. Os na fyddwch yn llwyddo’r tro cyntaf, gallwch roi cynnig ar y cwis eto ymhen 24 awr.

Cwis bathodyn gorfodol Wythnos 4 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Agorwch y cwis mewn ffenestr neu dab newydd ac yna dewch yn ôl fan hyn pan fyddwch wedi gorffen.