Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Mae deunydd yr wythnos hon wedi cyflwyno amrywiaeth o lwybrau posibl i chi ar gyfer ymuno â rhwydweithiau, eu creu neu eu datblygu. Amlygwyd buddion cysylltu ag athrawon eraill yn y modd hwn. Gobeithio y bydd gennych rai syniadau nawr ynglŷn â chyfeiriad eich rhwydweithio yn y dyfodol. Mae hynny’n sicr yn wir o ran Rita. Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hon yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hwn yn Gymraeg.

Rydych bellach hanner ffordd drwy’r cwrs. Byddai’r Brifysgol Agored wir yn gwerthfawrogi’ch adborth a’ch awgrymiadau ar gyfer gwella yn y dyfodol yn ein harolwg diwedd cwrs dewisol, y cewch gyfle i’w gwblhau ar ddiwedd Wythnos 8 hefyd. Bydd eich cyfranogiad yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion i eraill.

Nawr, gallwch symud ymlaen i Wythnos 5.