Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Mae deunydd yr wythnos hon wedi cyflwyno amrywiaeth o lwybrau posibl i chi ar gyfer ymuno â rhwydweithiau, eu creu neu eu datblygu. Amlygwyd buddion cysylltu ag athrawon eraill yn y modd hwn. Gobeithio y bydd gennych rai syniadau nawr ynglŷn â chyfeiriad eich rhwydweithio yn y dyfodol. Mae hynny’n sicr yn wir o ran Rita. Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hon yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hwn yn Gymraeg.

Rydych bellach hanner ffordd drwy’r cwrs. Byddai’r Brifysgol Agored wir yn gwerthfawrogi’ch adborth a’ch awgrymiadau ar gyfer gwella yn y dyfodol yn ein harolwg diwedd cwrs dewisol, y cewch gyfle i’w gwblhau ar ddiwedd Wythnos 8 hefyd. Bydd eich cyfranogiad yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion i eraill.

Nawr, gallwch symud ymlaen i Wythnos 5.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored