Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Adnoddau Addysgol Agored

Mae Adnoddau Addysgol Agored (OER) yn ddeunyddiau dysgu sydd ar gael yn rhydd i’r cyhoedd ac sydd wedi’u trwyddedu’n benodol i’w hailddefnyddio heb gost. Mae Sefydliad William a Flora Hewlett [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] wedi cefnogi llawer o fentrau OER. Dyma eu diffiniad o OER:

‘Mae Adnoddau Addysgol Agored yn ddeunyddiau addysgu, dysgu ac ymchwil mewn unrhyw gyfrwng – digidol neu fel arall – sy’n bodoli yn y parth cyhoeddus neu sydd wedi cael eu rhyddhau o dan drwydded agored sy’n caniatáu i eraill gael mynediad atynt, eu defnyddio, eu haddasu a’u hailddosbarthu heb gost yn ddigyfyngiad neu gyda rhai cyfyngiadau.’

(Sefydliad William a Flora Hewlett, 2018)

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored