Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Gwerthuso adnoddau ar-lein o ran trwyddedu ac ansawdd

Felly, beth yw’r ffordd orau o wybod pa ddeunydd sydd ar gael i’w ddefnyddio neu beidio? Yn yr adran hon, edrychwn ar rai ffyrdd o benderfynu beth y dylech ei ddefnyddio.