Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Yr wythnos hon, fe’ch cyflwynwyd i Adnoddau Addysgol Agored a’u hamrywiaeth eang o ffurfiau. Rydych wedi edrych ar rai storfeydd OER ac wedi dechrau ystyried sut mae trwyddedau Creative Commons yn gweithio. Un peth arall y mae angen ei ystyried wrth ddefnyddio adnoddau a rennir yw eu hygyrchedd a ph’un a ydynt yn gweddu i anghenion eich dysgwyr. Hygyrchedd yw pwnc deunyddiau’r wythnos nesaf.

Yn y cyfamser, beth yw barn Rita am y cyfoeth o bosibiliadau a gynigir iddi gan OER? Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hon yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hon yn Gymraeg.

Nawr, gallwch symud ymlaen i Wythnos 6