Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Acknowledgements

Ysgrifennwyd y cwrs rhad ac am ddim hwn gan Tim Coughlan, Simon Ball a Leigh-Anne Perryman.

Ac eithrio deunyddiau trydydd parti ac fel y nodir fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae’r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae’r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol ac yn cael ei ddefnyddio o dan drwydded (nid yw’n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rhoddir cydnabyddiaeth ddiolchgar i’r ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunyddiau yn y cwrs rhad ac am ddim hwn:

Delwedd cwrs: Menara Grafis; Shutterstock.com

Ffigur 1: 2012, Jonathas Mello ; Licensed under Creative Commons CC-BY; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Figure 2: Billion Photos; Shutterstock.com

Ffigur 3: progressor; Pixabay; https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Ffigur 4: 472301; Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Figure 5: Tetiana Yurchenko; Shutterstock.com

Ffigur 6: Public Domain: taken from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OER_Logo.svg

Ffigur 7:

Gweithgaredd 1: Fideo: OER Introduction 11: Brendan Walsh; https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Gweithgaredd 2: Fideo: Creative Commons Kiwi; Creative Commons Aotearoa New Zealand, The video was made with support from InternetNZ and is a project of the Royal Society of New Zealand. Produced by Mohawk Media

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os methwyd unrhyw rai trwy amryfusedd, bydd y cyhoeddwyr yn falch o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli’ch cyfle

Os yw’r testun hwn wedi’ch ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai yr hoffech ymuno â’r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu rhad ac am ddim trwy ymweld â’r Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.