Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Baker, J. (2008) ‘Introduction to Open Educational Resources’, Connexions [Ar-lein]. Ar gael yn https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/OpenResources.pdf (Cyrchwyd 13 Tachwedd 2017).
Cedefop (2016) ‘Validation and open educational resources (OER): Thematic report for the 2016 update of the European inventory on validation’, Luxembourg: Publications Office [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.nki-latvija.lv/content/files/Validation%20and%20open%20educational%20resources.pdf (Cyrchwyd 19 Mai 2018).
Coughlan, T., Pitt, R. and McAndrew, P. (2013) ‘Building open bridges: collaborative remixing and reuse of open educational resources across organisations’, Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, tud.(au) 991–1000.
D’Oliviera, C., Carson, S., James, K. and Lazarus, J. (2010) ‘MIT OpenCourseWare: unlocking knowledge, empowering minds’, Science, cyfrol 329, tud.(au) 525–6.
Educause (2010) 7 Things You Should Know About Open Educational Resources [Ar-lein]. Ar gael yn https://library.educause.edu/~/media/files/library/2010/5/eli7061-pdf.pdf (Cyrchwyd 14 Tachwedd 2017).
Ozdemir, O. and Hendricks, C. (2017) ‘Instructor and student experiences with open textbooks, from the California open online library for education (Cool4Ed)’, Journal of Computing in Higher Education, cyfrol 29, rhif 1, tud.(au) 98–113.
Pitt, R. (2015) ‘Mainstreaming Open Textbooks: Educator Perspectives on the Impact of OpenStax College Open Textbooks’, International Review of Research in Open and Distributed Learning, cyfrol 16, rhif 4 [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2381/3497 (Cyrchwyd 08 Chwefror 2018).
William and Flora Hewlett Foundation (2018) Open Educational Resources [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.hewlett.org/strategy/open-educational-resources/ (Cyrchwyd 26 Mehefin 2018).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored