Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Gwneud eich deunyddiau ar-lein yn hygyrch

Described image
Ffigur 3 Mae’n bwysig fod deunydd cwrs yn hygyrch i’r holl ddysgwyr

Mae llawer o wahanol fathau o anabledd, a llawer o ffyrdd y mae pobl ag anableddau’n rhyngweithio â deunyddiau dysgu. Felly, mae’n anodd cyffredinoli ynglŷn â’r holl bethau y mae angen eu hystyried mewn perthynas â dysgwyr sydd â namau neu gyflyrau penodol. Fodd bynnag, mae yna agweddau cyffredin yn gysylltiedig â chyflawni hygyrchedd mewn deunyddiau dysgu. Dylech sicrhau:

  • bod deunyddiau’n glir, wedi’u trefnu’n gyson ac yn esboniadol
  • bod modd cael at wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn elfennau gweledol (e.e. delweddau, fideo, a thestun) heb fod angen golwg
  • bod modd cael at wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn elfennau clywedol (e.e. clipiau fideo neu sain) heb fod angen clyw
  • bod modd addasu elfennau sy’n cael eu harddangos i weddu i anghenion y defnyddwyr (e.e. chwyddo, cyferbynnedd lliw)
  • bod modd cyflawni tasgau heb fod angen sgiliau mewnbynnu testun yn gyflym, deheurwydd dwylo, neu graffter gweledol.

Nid yw bodloni’r gofynion hyn yn golygu bod rhaid i chi osgoi defnyddio elfennau na all rhai pobl eu defnyddio (fel fideo, er enghraifft). Yn hytrach, dylech sicrhau bod pawb yn gallu cael at y wybodaeth rydych yn ei chyfleu, er hynny mewn ffyrdd gwahanol neu drwy gyfryngau gwahanol.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored