Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.4 Gwneud elfennau sy’n cael eu harddangos yn addasadwy

Gallai dysgwyr fod yn gweld eich cynnwys trwy ystod o wahanol ddyfeisiau, sgriniau neu borwyr. Fodd bynnag, mae rhai nodweddion cyffredin y gallwch eu rheoli sy’n helpu i sicrhau bod y deunyddiau’n cael eu harddangos ar ffurf sy’n hygyrch i gynulleidfa eang. Y cyntaf yw defnyddio cyfuniad hygyrch o osodiadau yn ddiofyn. Felly, mae’n arfer da defnyddio ffont ddarllenadwy (yn aml, argymhellir ffontiau sans serif ar gyfer deunyddiau argraffedig, ond gall rhai ffontiau serif fod yn addas ar-lein os nad ydynt yn rhedol neu’n afreolaidd) a maint ffont o 12 pwynt o leiaf mewn dogfennau testun (ac 20 pwynt ar sleidiau cyflwyno). Dylai cyfuniadau lliwiau ddarparu cyferbynnedd da (mae gwiriwr cyferbynnedd [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] lliwiau rhad ac am ddim ar gael sy’n eich helpu i asesu cyferbynnedd cyfuniadau lliwiau. Dylech anelu at gymhareb o 4.5 i 1 o leiaf drwyddo draw, ac os oes gennych lawer o destun, dylech anelu at gymhareb gyferbynnedd o 7 i 1).

Ceisiwch osgoi defnyddio elfennau sy’n fflachio neu’n symud oni bai bod modd i ddefnyddwyr eu hatal rhag symud. Hefyd, ceisiwch osgoi gosod testun dros ddelweddau cefndir – mae hyn yn lleihau darllenadwyedd yn sylweddol.

Described image
Ffigur 7 Logos Firefox, Chrome, Internet Explorer a Safari

Yr ail elfen o sicrhau hygyrchedd wrth arddangos eich deunyddiau yw rhoi’r rheolaeth i’r dysgwr. Os byddwch yn darparu dogfennau a grëwyd yn hygyrch, bydd y dysgwr yn gallu cymhwyso ei ddewisiadau ei hun o ran ffont, lliw ac yn y blaen. Os ydych yn cyflwyno deunyddiau i’w gweld mewn porwr gwe, darparwch ddolenni i ganllawiau ar sut i ddefnyddio’ch porwr i fodloni rhai o’ch anghenion a’ch dewisiadau hygyrchedd (megis yr adnoddau hyn ar gyfer Firefox, Chrome, a Safari). Os ydych yn defnyddio platfform o fath arall i gyflwyno’ch addysgu ar-lein (gwegynadledda, system rheoli dysgu (LMS), ac ati), ceisiwch ganfod pa nodweddion hygyrchedd sydd ganddo, a rhowch ganllawiau i’ch dysgwyr ar sut i ddod o hyd iddynt a’u defnyddio.