Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Yr wythnos hon, rydych wedi dysgu am dechnolegau cynorthwyol a sut mae defnyddwyr sydd â namau yn rhyngweithio â deunyddiau addysgu ar-lein. Rydych wedi dysgu sut i wneud eich deunyddiau ar-lein yn fwy hygyrch, sut i gynhyrchu fersiynau amgen lle y bo’r angen, a sut i ystyried gofynion hygyrchedd wrth chwilio am Adnoddau Addysgol Agored. Nesaf, byddwch yn edrych ar y ffactorau sy’n effeithio ar y ffordd y gallech newid eich addysgu, a byddwch yn dechrau cynllunio ar gyfer symud elfen o’ch addysgu ar-lein.

Mae gan Rita rywbeth i’w ddweud am ddeunyddiau’r wythnos hon – gadewch i ni weld sut hwyl mae hi’n ei chael arni. Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hon yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hon yn Gymraeg.

Nawr, gallwch symud ymlaen i Wythnos 7.