Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Acknowledgements

Ysgrifennwyd y cwrs rhad ac am ddim hwn gan Tim Coughlan, Simon Ball a Leigh-Anne Perryman.

Ac eithrio deunyddiau trydydd parti ac fel y nodir fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae’r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae’r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchenogol ac yn cael ei ddefnyddio o dan drwydded (nid yw’n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rhoddir cydnabyddiaeth ddiolchgar i’r ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunyddiau yn y cwrs rhad ac am ddim hwn:

Delwedd cwrs: Menara Grafis; Shutterstock.com

Ffigur 1: Billion Photos; Shutterstock.com

Ffigur 2: AlisaRut; Shutterstock.com

Ffigur 3: ©University of the Fraser Valley via Flickr; https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Ffigur 4: https://pixnio.com

Ffigur 5: Cynhyrchwyd gan David Monniaux gan ddefnyddio GMT o ddata gan USGS, IGN ac INSEE

Ffigur 6:

Ffigur 7: http://logos.wikia.com/wiki/Safari; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_Chrome_icon_(Medi_2014).svg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet_Explorer_9_icon.svg; http://logos.wikia.com/wiki/Mozilla_Firefox

Ffigur 8: Tainar; Shutterstock.com

Ffigur 9: Bill Burris; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Ffigur 10: logo created by Ralph Burkhard on behalf of the International Digital Publishing

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfraint. Os methwyd unrhyw rai trwy amryfusedd, bydd y cyhoeddwyr yn falch o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli’ch cyfle

Os yw’r testun hwn wedi’ch ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai yr hoffech ymuno â’r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu rhad ac am ddim trwy ymweld â’r Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.