Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Achieve (2011) Rubrics for Evaluating Open Education Resource Objects [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.achieve.org/files/AchieveOERRubrics.pdf (Cyrchwyd 17 Tachwedd 2017).
Art Beyond Sight: How to Make a Tactile Diagram (2009) Youtube video, added by artbeyondsight [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.youtube.com/watch?v=p8P7X7KYN5w (Cyrchwyd 17 Tachwedd 2017).
Ball, S. (2012) FOSS Accessibility Tools for Libraries: Step By Step Guide [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.eifl.net/resources/foss-disability-tools-libraries-step-step-guide (Cyrchwyd 17 Tachwedd 2017).
Banes, D. and Seale, J. (2002) ‘Accessibility and inclusivity in further and higher education: an overview’ in Phipps, L., Sutherland, A. and Seale, J. (eds) Access All Areas: Disability, Technology and Learning, tud.(au) 1–5 [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.alt.ac.uk/docs/accessallareaslow.pdf (Cyrchwyd 16 Tachwedd 2017).
Devine, H., Gonzalez, A. and Hardy, M. (2011) ‘Making accessible PDF documents’, DocEng '11 Proceedings of the 11th ACM symposium on Document engineering, tud.(au) 275–76.
Doyle, C. and Robson, K. (2002) Accessible Curricula: Good Practice for All [Ar-lein], Cardiff, University of Wales Institute. Previously Ar gael yn http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/resources/detail/investinyou/Accessible_Curricula. No longer available but archived by the Wayback Machine at https://web.archive.org/web/20070418114542/http://www.techdis.ac.uk/resources/files/curricula.pdf (Cyrchwyd 16 Tachwedd 2017).
OpenWashington (2017) How to use Open Educational Resources – Module 9: Accessibility [Ar-lein]. Ar gael yn www.openwa.org/module-9/ (Cyrchwyd 17 Tachwedd 2017).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored