Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Adborth a myfyrio

Described image
Ffigur 3 Mae gwrando ar yr adborth gan eich dysgwyr yn rhan bwysig o’r broses addysgu

Yn aml, mae adborth gan fyfyrwyr yn cael ei gasglu mewn lleoliadau addysg ar-lein ac wyneb yn wyneb. Wrth ddysgu ar-lein, gallwch wreiddio arolwg adborth yn y system rheoli dysgu. Fe allech hefyd ddymuno defnyddio fforymau neu negeseuon e-bost i ddarparu modd gwahanol o gael adborth, neu i ofyn i fyfyrwyr lenwi’ch arolwg.