Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.1 Ceisio adborth

Gall yr adborth hwn fod yn werthfawr ac yn dreiddgar, ond cofiwch y gallai rhan fach ohono fod yn annefnyddiol neu hyd yn oed yn ddifrïol. Astudiodd Tucker (2014) gyfran yr adborth difrïol neu amhroffesiynol mewn un brifysgol yn Awstralia, a daeth i’r casgliad mai dim ond 0.04% o’r sylwadau yn y sampl y gellid ystyried eu bod yn ddifrïol neu’n amhroffesiynol. Dylai’r rhan fwyaf o adborth gynnig gwybodaeth, o leiaf. Y gobaith yw y gall rhywfaint ohono gael ei droi’n gamau gweithredu. Fe allai fod yn werth esbonio ar ddechrau’r arolwg fod yr adborth mwyaf gwerthfawr yn uniongyrchol, yn onest ac yn benodol, gan feirniadu gweithredoedd neu ddeunyddiau yn unig ac nid nodweddion personol.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored