Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Casgliad

Mae’n ymddangos yn briodol gorffen y cwrs hwn trwy sôn am werthuso, ond mae bron yn sicr y bydd unrhyw werthusiad a gynhaliwch yn eich arwain at fwy o syniadau, newidiadau a datblygiadau newydd yn eich addysgu.

Da iawn am orffen y cwrs. Gobeithiwn y bu cynnwys y cwrs a’r profiad o’i ddilyn yn ddefnyddiol i chi. Gall newid i addysgu ar-lein fod yn frawychus, ond bydd cwblhau’r cwrs hwn wedi rhoi dealltwriaeth i chi a fydd yn eich galluogi i fynd i’r afael â’r her a chreu cyfleoedd newydd cyffrous i’ch dysgwyr.

Os hoffech archwilio Addysg Agored ymhellach, edrychwch ar yr MA mewn Addysg Ar-lein ac o Bell [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] gan y Brifysgol Agored.

Cyn i chi symud ymlaen, gadewch i ni ymweld â Rita am y tro olaf. Mae peth amser wedi mynd heibio ers iddi gwblhau’r modiwl hwn, ac mae hi bellach wedi cael pedwar mis i geisio addysgu ar-lein. Gallwch wylio'r fideo hon yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hon yn Gymraeg.

Camau nesaf

Os hoffech astudio’r maes pwnc hwn ymhellach, fe allech fod â diddordeb yn y cyrsiau canlynol:

H880 Dysgu wedi’i wella gan dechnoleg: sylfeini a’r dyfodol

Yr Addysgwr Ar-lein: Pobl ac Addysgeg