Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Rhowch eich barn i ni

Gan eich bod wedi dod i ddiwedd y cwrs, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau’n llenwi’r arolwg diwedd cwrs [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] byr hwn (fe allech fod wedi llenwi’r arolwg hwn eisoes ar ddiwedd Wythnos 4). Hoffem gael gwybod sut brofiad oedd astudio’r cwrs a beth rydych yn bwriadu ei wneud nesaf. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu profiadau ar-lein gwell i’n holl ddysgwyr ac i rannu ein canfyddiadau ag eraill. Bydd eich cyfranogiad yn gwbl gyfrinachol ac ni fyddwn yn trosglwyddo’ch manylion i eraill.